Svenska

MILA 2019

BÄST i RAS o CHAMPION handjur

ODERUP av Oderup Pp


CHAMPION HONDJUR

1287 O EMMA av Oderup 


Mitt i Skåne startades Oderup Limousin 1989 och har under åren utvecklats till en av Sveriges mest framgångsrika

besättningar inom rasen.


Vi sätter en stor ära i att producera avelsdjur med god funktionell exteriör, vilket vi belönats för vid flera utställningar.


Vår ambition är att avla för exteriört funktionella djur som ger ett gott ekonomiskt utbyte.

Hondjuren ska ha en riktigt god mjölkproduktion så kalvarna är stora vid avvänjning, då krävs mindre utfodring på stall

innan de är slaktmogna. Alla ungdjur avsett kön ska klassa in i E och U vid slakten.

   

Vi ställer höga krav på att djuren ska vara hanterbara. Skygga djur slaktas alltid oavsett hur intressanta de än kan vara  avelsmässigt.


Korna på Oderup har också under alla åren aldrig haft någon annan foderstat än gräs, halm och mineraler.


Det gör att endast de som håller hög arvbarhet för god köttansättning och goda mjölkanlag överlever i vårt avelsarbete.


Det finns 16 st Bäst i Ras titlar i vår besättning varav 13 st från egen uppfödning, samtliga MILA Bäst i Ras sedan 2005

   

Besättningen har idag 13 st Handjurs Champion titlar, MILA 2005, Elmia 2006, MILA 2007, MILA 2009, MILA 2013, MILA 2014, MILA 2015, Elmia 2015, MILA 2016, Elmia 2016, MILA 2017, MILA 2018 och MILA 2019.


Reserv Champion Handjur MILA 2003, Elmia 2013, MILA 2014, Elmia 2015, MILA 2016 och MILA 2017.


Besättningen har idag 13 st Hondjurs Champion titlar, Elmia 1997, MILA 2003, Elmia 2003, MILA 2005, Elmia 2006, MILA 2011, Elmia 2011, MILA 2013, MILA 2014, MILA 2015, Elmia 2015, MILA 2018 och MILA 2019 samtliga födda på Oderup


Reserv Champion Hondjur på MILA 1999, MILA 2001, MILA 2003, Elmia 2003, MILA 2007, MILA 2009, MILA 2013, Elmia 2013, MILA 2014, MILA 2015, Elmia 2016 och MILA 2017 är också Oderup töser.


Oderup Limousin är också den enda Limousinbesättningen i Sverige som belönats med titlarna Best in Show, inköpta avelstjuren

399 UNIC av Hasselbacken T111 MILA 2005, 87 V SIBYLLA av Oderup Hondjur MILA 2005, 1028 E EMMA av Oderup MILA 2011,

482 POLLED HANS av Oderup MILA 2016 och POLLED HANS av Oderup Handjur MILA 2018.

MILA 2017

INTRESSERADE BESÖKARE ÄR ALLTID VÄLKOMNA!

Oderup Limousin

Carina o Rolf Hansson

Oderup 9222

242 97 Hörby

Rolf: 070-574 06 66

Carina: 076-127 27 73

E-mail: oderup@oderup.se

Facebook: Oderup Limousin